egne kunstprosjekt


nabolagsbok.jpg
Boka ble publisert 29. oktober på Litteraturhuset i Oslo, og 30. oktober på Sting Nere i Stavanger.  Finnes både på norsk og engelsk. FRA KLAFFETEKSTENE:
«Denne boken forteller historien om et egenartet kunstprosjekt, som ville virke i hjertet og hjernen på en europeisk oljehovedstad med ambisjon om å være europeisk kulturhovedstad. Vi ville at kunsten skulle behandle livet i akkurat denne byen. Vi ville at kunsten skulle være viktig fordi livet i akkurat denne kulturbyen var viktig. Vi kalte prosjektet for Nabolagshemmeligheter. Kunstverkene i Nabolagshemmeligheter er først og fremst prosesser, ikke bilder eller objekt. Nabolagshemmeligheter har de menneskelige relasjonene og kulturbyens sosiale og politiske kontekst som sitt utgangspunkt. Dette er kunst som finner sted utenfor kunstrommet. Dette er kunsten som byprosess.»

«Våren 2006 ble de 180.000 innbyggerne i Stavanger og Sandnes invitert til å stemme frem det viktigste stedet i byen for dem personlig. Totalt ble det avgitt 27.000 stemmer. Som et resultat av prosessen endte man opp med følgende utvalg steder: Café Sting (Stavanger), Norsk Oljemuseum (Stavanger), Stavanger Domkirke, Stavanger universitetssjukehus, Sølvberget kulturhus (Stavanger), Kvadrat kjøpesenter (Sandnes), Rutebilstasjonen i Sandnes, Rådhusteateret i Sandnes. I prosjektet Nabolagshemmeligheter ble åtte kunstnere fra fire forskjellige verdensdeler invitert til å være i dialog med Stavanger, Sandnes og disse utvalgte stedene over en periode på 20 måneder. Boken dokumenterer dette unike prosjektet, men bringer samtidig et knippe teoretiske tekster som reflekterer over prosessuelle kunstformer mer allment, bl.a. et nyskrevet programmatisk essay av Nicolas Bourriaud, mannen bak begrepet «relasjonell estetikk».»

omslag-1.jpg

Urban Artforms – Nordic Solutions

logo.gif

bokbilde.jpg

wordle-media-literacy.jpg

cafe-sting.jpg

 tou_267096m1.jpg

BildetittelBildetittel

BildetittelBildetittel

neighbourhood_vapen.jpgnabolagshemmeligmail_1.jpg

 

broken-bak.jpgbroken-column__200px.jpg

 

samtidslyr-cover.jpgkiellandbok.jpg

 

detgodeliv.jpgsant.jpg

 

kulturskrift.jpglocalplakat.jpg

 

hovedoppgave.jpglittplan.jpg

neighbourhood_vapen.jpgMOBILT SYMPOSIUM «You have to die a little bit to let art talk…» Nye kunstformer og narrative monument i hjertet av den europeiske kulturhovedstaden

Nabolagshemmeligheter er et stort internasjonalt kunstprosjekt i det offentlige rom i kulturhovedstaden. Åtte sterke internasjonale kunstnere fra fire verdensdeler har vært i nærkontakt med åtte steder i Stavanger og Sandnes over en periode på to år. Det er ingen hemmelighet at disse stedene er valgt ut av innbyggerne selv – våren 2006, som de viktigste stedene i kulturhovedstaden.
Den 1. Mai åpner utstillingen bestående av åtte fortellinger, visualiseringer og/eller installasjoner fra åtte av verdens mer interessante kunstnere, som arbeider med nye kunstformer i det kollektive rommet – relasjonelle og sosiale strategier, monumentale vrier, community building arts, narrative monument, kollektive portrett, kunstneriske intervensjoner eller deltagerorienterte prosesser.
Vi inviterer til et MOBILT SYMPOSIUM hvor deltagerne får oppleve alle verkåpningene, med innlegg fra alle åtte kunstnerne samt fra de ansvarlige ved de åtte aktuelle stedene. I tillegg blir det innlegg fra kuratorene, samt fra en spesielt invitert moralfilosof og kunstfilosof. Kuratorer er Jan Inge Reilstad (N) og Jörgen Svensson (S). Slik tilbyr symposiet en bred og konkret eksempelsamling på kunstneriske strategier og prosesser i det offentlige rommet. Symposiet inviterer videre til et dypdykk i utfordringene og kompleksiteten rundt arbeidet med kunstprosjekt i det offentlige rommet, gjennom presentasjoner, sosiale møter, intuitive spørsmål og refleksiv dialog.
Om kvelden den 1. Mai inviteres alle deltagere først til egen mottagelse før en formidabel Nabolagsfest – åpen for hele byens befolkning – arrangeres ute på Valberget i tilknytning til Café Sting, ett av stedene i utstillingen. Vi tar symposietittelen på alvor og tenker drikkelag og store og små samtaler om nære og viktige ting med tilknytning til kunst & samfunn. Nabolagsfesten byr videre på spesialsydd Nabolagskonsert med Kitchen Orchestra og gjestevokalistene Reidar Larsen og Svein Tang Wa, offentlig premiere på såpeserie og mye mer. I forkant av symposiet holder statsminister Jens Stoltenberg 1.mai-talen i Breiaparken ved Stavanger Domkirke, ca kl 13.30.
MAX 200 PERSONER FÅR ANLEDNING TIL Å DELTA – FØRSTE MANN TIL MØLLA. PÅMELDING VIA STAVANGER2008 – TLF. 51912008
TIDSPUNKT: 1. MAI – 15.00-UT PÅ NATTA. 2. MAI – CA 09.00-17.00.
STED: STAVANGER DOMKIRKE KL 15.00 1. MAI, SÅ TO DAGER PÅ RUNDTUR I KULTURHOVEDSTADEN.
SYMPOSIUM PRIS: KR 1200,- (inkl. filmpremiere, mottagelse og nabolagsfest torsdag, lunsj fredag – ekskl. overnatting) – for kunstnere og studenter er prisen kr 900,-
OVERNATTING KAN TILBYS PÅ MS SANDNES DUVENDE MIDT I STAVANGERS VÅG. PRIS: KR 700-950,- (200 meter fra Nabolagsfesten)
KONTAKTPERSON FOR PRESSE: JAN INGE REILSTAD, 99737914

MOTTO 1: «public art ought to make happy people sad and sad people happy by reminding them they are in the same family»
MOTTO 2: «it is difficult / to get the news / from art / yet men die miserably / every day / for lack / of what is found / there»
Økonomiske bidragsytere til nabolagshemmeligheter
: stavanger2008, norsk kulturråd, koro (kunst i offentlig rom, norge), fritt ord, stavanger og sandnes kommune, kvadrat kjøpesenter, oca (raqs media collective), mondrian foundation – nederland (jeanne van heeswijk) og iaspis og moderna museet – sverige (jörgen svensson), Kunststyrelsen – danmark (Gitte Villesen), Flamsk Kulturministerium – belgia (Kendell Geers).

KulturhovedstadsbokaKulturhovedstadsboka fikk hard medfart av Solveig Sandelsson Grødem i Aftenbladet. Det er sikkert riktig, som hun skrev, at det ikke er noe særlig mat for verken intellekt eller ånd der, ingen overordnet kunst- og kulturdebatt, lite refleksjon som innbyr til deltagelse eller motstand, og at det er uklart hvem som er avsender av boka og til hvem den faktisk henvender seg. Her er en tekst som kunne stått der, om Nabolagshemmeligheter: Hva er en europeisk kulturhovedstad? Og hvorfor? De finnes fordi at EU i 1985 – etter forslag fra den greske skuespillerinnen og tidligere kulturministeren Melina Mercouri – fant ut at det var et stort behov for å synliggjøre og diskutere den europeiske identiteten. Dette for å bringe det europeiske kontinentets folk og byer nærmere hverandre, men også for å fremheve og reflektere over forskjeller menneskene imellom på den europeiske halvøya, som med sine 710 millioner innbyggere utgjør omtrent 14% av verdens befolkning. Så svaret er: Å være europeisk kulturhovedstad handlet fra starten av om å skape fortellersentre for europeiske nabolagshemmeligheter.

slide081.jpg

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys åpner Kryss-konferansen 2007, en kultursamarbeidskonferanse med eiendom i fokus. Programmet ser meget bra ut, med to case fra Stavanger (Elisabeth Faret og Kristin Gustavsen) + Nabolagshemmeligheter. Erling Dokk-Holm skal snakke om Tate Modern og Ane Hjort Guttu om Grodruddalen. Neste fredag. Om du er i Oslo. På Parkteateret. Kryss er et nettsted om kulturplanlegging, utrettelig drevet frem av bl.a. Ulrika Staugaard, initiert av bl.a. Statsbygg. En dansk pendant til Kryss er Kulturplan-Øresund, hvor tilsammen sju danske og svenske kommuner i Øresundregionen samarbeider om kulturkartlegging og kulturplanlegging. Jeg måtte avslå en invitasjon til deres konferanse den 12. desember (samme dag som Stavanger inviterer til debatt om strategisk kulturplan), men Jörgen reiser. Han skal der kjøre workshop nr 4: «Hvis byen er grænseløs, hvad er det så at leve urbant og hvad er byudvikling». Konferansetittelen er: Regionale potentialer – kreative kommune netværk. Konferansen inviterer folk fra hele Danmark, Sverige og Norge og avholdes i Utenriksministeriets konferansesenter, i Eigtveds Pakhus i København. Kulturplanlegging tas etter hvert alvorlig av politikerne. Bare det!
Program

slide001.jpg

Neste side »